Project Boergondische Buren 2019-2022

Project dat de grensoverschrijdende samenwerking in het grensgebied van de gemeente Hulst/Terneuzen in Nederland en het Belgische Waasland wil stimuleren op het gebied van (lokale) verkoop van streek- en hoeveproducten en plattelandstoerisme.

Boergondische Buren is een Europees project die de grensoverschrijdende samenwerking in het grensgebied van de gemeente Hulst/Terneuzen in Nederland en het Belgische Waasland wil stimuleren op het gebied van (lokale) verkoop van streek- en hoeveproducten en plattelandstoerisme.

Om de samenwerking te kunnen stimuleren, inventariseert het projectteam van Boergondische Buren welke ondernemers zich in het gebied bevinden, de huidige en gewenste situatie in lokale verkoop, maar ook welke barrières er zijn die de grensoverschrijdende samenwerking en verkoop belemmeren. Dit leidt tot betere zichtbaarheid bij consumenten en zakelijke afnemers. In een later stadium wordt er actief naar oplossingen gezocht om deze belemmeringen te verminderen of zelfs op te lossen.

Op 27 januari 2020 kwamen de verschillende projectpartners voor het eerst samen voor de start van Boergondische Buren

Gedurende dit project organiseren we verschillende activiteiten als:

  • In kaart brengen van ondernemers in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen die hoeve- en streekproducten aanbieden d.m.v. digitaal platform
  • Inventarisatie van kansen en mogelijkheden om via lokale events/markten meer verkoop te realiseren. Maar ook de kansen en mogelijkheden van de korte keten. Onder ‘korte keten’ verstaan we: directe verkoop en belevering aan bedrijven (retail, groothandel en horeca) en aan consumenten.
  • Later in het project worden er bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers die actief zijn in de agrarische sector, toerisme en retail, groothandel en horeca om nader kennis te maken met elkaar en om de samenwerking onderling te bevorderen.
  • Toer de boer; grensoverschrijdende tochten waarbij ondernemers van beide kanten van de grens worden rondgeleid op elkaars bedrijven, met als doel het bevorderen van de afzet en onderlinge samenwerking. Als alternatief voor deze fysieke rondleidingen werden twee filmpjes gemaakt. Hierin worden enkele voorbeelden getoond van grensoverschrijdende samenwerkingen die agro-ondernemers verenigen en versterken.
  • opstellen van handboeken voor wet- en regelgeving voor grensoverschrijdend zakendoen voor diverse productcategorieën hoeve- en streekproducten.

De resultaten van het project zullen consumenten sneller de weg tonen naar lokale hoeve- en streekproducten. De ontwikkeling van nieuwe arrangementen voor plattelandstoerisme vergroot de beleving van de streek en zorgt voor meer bedrijfsbezoeken.

Op de hoogte blijven?

Wil je meer informatie over dit onderwerp, of aansluiten bij een van de activiteiten, neem dan contact op met Eline De Smet via eline.de.smet@erov.be of 09 267 86 24.

Partners