Platform Oost-Vlaamse ziekenhuizen

Onder impuls van het provinciebestuur werken de veertien Oost-Vlaamse algemene ziekenhuizen samen in het Platform Oost-Vlaamse ziekenhuizen (POZ). De focus hierbij ligt op het aankoopproces in de ziekenhuizen. 

We organiseren ervaringsuitwisseling en opleidingssessies voor de ziekenhuisaankopers. Zo blijven zij steeds op hoogte van de laatste trends en wijzigingen in aankoopmanagement en overheidsopdrachten. 

Historiek

Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen werd in 2012 opgericht door het provinciebestuur. Het platform kreeg als opdracht de ziekenhuizen te ondersteunen bij  de toepassing van de wetgeving voor overheidsopdrachten en tegelijk ook de opportuniteiten qua aankoopbeleid uit te werken. EROV trad op als coördinator van het project.  

In 2014 werd de samenwerking verder uitgediept en gingen de veertien Oost-Vlaamse ziekenhuizen over tot de oprichting van een opdrachtencentrale, waardoor ze samen de markt konden benaderen Dit leidde tot grote schaalvoordelen qua prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden. 

De mooie resultaten van het platform bleven niet onopgemerkt. In West-Vlaanderen schaarden drie ziekenhuizen (AZ Groeninge Kortrijk, Sint-Jozefskliniek Izegem en het O.L.V van Lourdes Ziekenhuis Waregem) zich achter het Oost-Vlaamse initiatief. In februari 2017 traden zij toe tot de samenwerkingsovereenkomst.

In 2019 was de opdracht van EROV deels vervuld. Doorheen de jaren leerden ziekenhuizen enorm veel bij over de wetgeving overheidsopdrachten, waardoor ze meer ervaring kregen om zelf dossiers in de markt te zetten. De onderlinge samenwerkingsverbanden staan stevig, zeker binnen de nieuw gevormde ziekenhuisnetwerken. 

Op 7 oktober 2019 besliste de stuurgroepvergadering daarop om de focus niet langer op samenaankoop te leggen. Vanaf 2020 zullen de ziekenhuizen voornamelijk zelf binnen hun eigen ziekenhuisnetwerk samenaankopen. De ziekenhuisnetwerken nemen hierbij de trekkersrol van EROV over. 

EROV zal in de schoot van het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen verder blijven inzetten op opleiding rond aankoopmanagement en overheidsopdrachten.

Meer info? Contacteer Wim De Steur.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ontvang nuttige tips & tricks!