Project Brandtour 2017-2021

Project dat toerisme in bepaalde regio’s wil verbeteren door middel van de promotie, innovatie en diversificatie van het aanbod.

Het project BRANDTour zet in op de relatie tussen toerisme en ondernemerschap. Via dit project wisselt EROV, i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen, ervaring uit over het stimuleren van ondernemerschap in de toeristische sector. Vooral de synergie tussen de toeristische sector en andere economische sectoren krijgt hierbij de aandacht. Zo zetten we in op het gebruik van streekproducten als toeristische troef voor Oost-Vlaanderen (bier, chocolade, jenever, zoet,…). Op die manier zorgen we voor diversificatie in het toeristisch aanbod ten bate van onze provincie.

Het project zet in op drie doelstellingen:

  • De competitiviteit van KMO’s in de brede toeristische sector (incl. horeca) vergroten.
  • Het economisch potentieel van de sector ten volle valoriseren.
  • Betere beleidsinstrumenten creëren om nieuwe, op maat gemaakte toeristische producten te ontwikkelen die de wensen van opkomende doelgroepen invullen en de inkomende stromen naar de EU kunnen bevorderen.

Naast Oost-Vlaanderen, doen vijf Europese regio’s hun inbreng: Letland, Toscane, Kreta, de Balearen en Zuid-Limburg (NL). Periodiek is er overleg, waarna intern feedback gegeven wordt door de stakeholders.

Op 27 en 28 juni 2017 vond met de projectpartners een eerste workshop plaats in Gent. Op 27 juni waren ook geïnteresseerde stakeholders welkom op een inspirerende sessie.

Op 9 en 10 oktober 2018 vond een tweede meeting plaats. Deze partnermeeting vond plaats in Oudenaarde. Op 9 oktober namen de geïnteresseerde stakeholders deel aan de sessie rond ‘diversificatie van het toeristisch aanbod’. Een kort beeldverslag van deze meeting laat zien hoe de projectpartners de rol van streekproducten in toeristische ontwikkeling zien.

Momenteel werken we aan de uitvoering van een actieplan, waarin we de opgedane ervaring bij de andere projectpartners, omzetten naar acties voor Oost-Vlaanderen. Dit actieplan werd voorgesteld op 29 en 30 oktober 2019 op een projectmeeting in Firenze.

In 2020 en 2021 zette EROV zich in voor de realisatie van dit actieplan. Hiervoor zetten we in op drie belangrijke acties:

  1. De lokale gastronomie inzetten voor meer toeristische beleving
  2. Inzetten op ambachten als toeristische troef
  3. Streekproducenten stimuleren om toeristen te ontvangen

Het project krijgt steun van Interreg Europe. Meer informatie vind je op de Interreg website. Volg het project ook via Facebook en Twitter

Op de hoogte blijven?

Wil je meer informatie over dit onderwerp, of aansluiten bij een van de activiteiten, neem dan contact op met Eline De Smet via eline.de.smet@erov.be of 09 267 86 24.