Project FISSH 2024-2028

Project ter ondersteuning van de duurzaamheidstransitie in de voedingsindustrie

De voedingsindustrie en de landbouw zijn de hoekstenen van jobcreatie en welvaart voor regio’s in heel Europa. De sector speelt een sleutelrol bij het verwezenlijken van de EU-doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050 en bij het ondersteunend beleid daarvan (bijvoorbeeld de EU Green Deal en de Farm to Fork-strategieën). De huidige crisis heeft ook de veerkracht en de voorzieningszekerheid van de voedselsystemen benadrukt.
Duurzame ontwikkeling vormt de kern van toekomstige voedselsystemen en moet op elk niveau van de voedselwaardeketen worden aangepakt. Voedselbedrijven spelen een sleutelrol in de transitie naar duurzame voedingssystemen en hebben ondersteuning nodig bij het bereiken van de gedeelde duurzaamheidsdoelen (bijvoorbeeld de SDG’s van de VN, de EU Green Deal en Farm2Fork). Omdat de meeste voedingsbedrijven in de partnerregio’s kleine en middelgrote ondernemingen zijn, beschikken zij vaak over minder mogelijkheden en middelen om aan die ontwikkelingsbehoeften te voldoen.
De algemene doelstelling van het FISSH-project (Food Industry SMEs Sustainability Support and Help) is het verbeteren van de implementatie van het regionale beleid in vijf partnergebieden door middel van interregionaal leren en het delen van goede praktijken. Het doel is om de bedrijfssteun te vergroten om de duurzaamheidstransitie (ecologisch, economisch en sociaal) van de kmo’s in de voedingsindustrie te verbeteren met behulp van de erkende instrumenten en praktijken uit partnerregio’s.
De nadruk zal liggen op drie thematische aandachtsgebieden:
1. Bedrijfsstrategieën en nieuwe duurzame bedrijfsmodellen voor het midden- en kleinbedrijf in de voedingsindustrie;
2. Duurzaamheid van het voedselproductieproces en de productwaardeketen;
3. Marketing- en consumentenperspectieven op duurzame voedselproducten.
Het FISSH-project wordt uitgevoerd door zeven partners en één geassocieerde beleidsautoriteit binnen vijf regio’s uit België, Finland, Griekenland, Polen en Portugal. De verwachte output en resultaten zijn: 15 geïdentificeerde goede praktijken, vijf beleidsmaatregelen beïnvloed door nieuwe ontwikkelingsprojecten, herzien beleid en veranderingen in het beheer van het instrument en 52 organisaties die over de grenzen heen samenwerken in negen interregionale leerevenementen over beleid die tijdens het project worden georganiseerd.

Op de hoogte blijven?

Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met projectcoördinator: Eline De Smet (eline.de.smet@erov.be – 0495 84 12 73).