Project SEE 2024-2028

Project ter ondersteuning van ondernemerschap in het onderwijs

Het idee om ondernemerschap in het onderwijs te integreren, en vooral onder jongeren tussen de 15 en 20 jaar (enkel secundair onderwijs), heeft de afgelopen decennia tot veel enthousiasme geleid. Het in de praktijk brengen van dit idee heeft echter aanzienlijke uitdagingen met zich meegebracht, en dan vooral omwille van enkele belangrijke uitdagingen, zoals het tekort aan leraren, tijd en middelen. Het bespreken van ondernemerschap in het onderwijs gaat in wezen over het empoweren van jongeren en hen uitrusten met de vaardigheden die nodig zijn om creatiever, kansengerichter, proactiever en innovatiever te worden. Tegen de achtergrond van de steeds snellere klimaatverandering en de toenemende ongelijkheid in onze samenlevingen gaat het ook om het koesteren van een cultuur van duurzaamheid onder de ondernemers van morgen, die veel verder gaat dan een puur economische dimensie.

Uit een Eurobarometer-enquête uit 2023 blijkt dat 46% van de jongeren tussen 15 en 30 jaar in de EU zou overwegen om een eigen bedrijf op te zetten, ook al hebben ze nog geen stappen daartoe ondernomen. Een meerderheid van de jongeren vindt het zeer of tamelijk belangrijk dat een potentiële werkgever sociale doelen (75%) of milieudoelen (73%) voor het bedrijf heeft gedefinieerd. 1 op de 3 jongeren is bekend met sociaal ondernemerschap en 37% van de jongeren zegt dat bedrijven ernaar moeten streven om mensen en de planeet boven winst te stellen. Het uitwisselen van informatie over de beste instrumenten en methoden om jongeren sterker te maken, is dus van het allergrootste belang.

SEE heeft tot doel het regionale beleid en programma’s voor duurzaam ondernemerschapsonderwijs te verbeteren. Het project zal goede praktijken op vijf complementaire gebieden identificeren, analyseren, verspreiden en overdragen:
– Het ontwikkelen van een ondernemersmentaliteit
– Het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden (i.e. soft skills)
– Het ontwikkelen en gebruiken van digitale tools, games en methoden
– Het ontwikkelen van een cultuur van duurzaamheid onder de ondernemers van morgen
– Het vergroten van het bewustzijn van onderwijs in ondernemerschap onder leraren, scholen en andere belanghebbenden.

Zeven Europese regio’s zullen hier samen aan werken. Het gaat over de regio’s Hauts-de-France (Frankrijk), Oost-Vlaanderen (België), Lazio (Italië), Harghita (Roemenië), Riga (Letland), Rottal-Inn (Duitsland) en West-Pomeranië (Polen).

Op de hoogte blijven?

Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met projectcoördinator: Geert Velghe (geert.velghe@erov.be – 0472 59 17 82).