Project Start Easy 2019-2023

Project ter ondersteuning van startende ondernemers in verschillende Europese landen.

Het project Start Easy zet in op meer startend ondernemerschap. Via dit project wisselt EROV ervaring uit over het stimuleren van nieuw en jong ondernemerschap in Oost-Vlaanderen.

Het project vertrekt vanuit het grote belang van starters in Europa. Nieuwe ondernemers geven zuurstof aan een economie. Via Europese samenwerking wil het project ‘good practices’ uitwisselen rond:

  • het stimuleren van jongeren om een zaak op te starten
  • hoe het imago van ondernemerschap ondersteunen
  • het wegnemen drempels voor starters
  • een vlotte opstart voor ondernemers garanderen
  • oog voor ervaringsuitwisseling tussen starters

De finaliteit is het uitwerken van een actieplan in elke deelnemende regio ter versterking van startend ondernemerschap.

Naast Oost-Vlaanderen, doen zes Europese regio’s hun inbreng: Catalonië (lead partner), de regio Bologna (Italië), Litouwen, Letland, Frankrijk en de regio Mazovia (Polen). Periodiek is er overleg, waarna intern feedback gegeven wordt door de stakeholders.

Het project ging van start tijdens een meeting in Brussel op 8 oktober 2019. De partners maakten kennis met elkaars werking en er werden goede afspraken gemaakt over de projectsamenwerking. Daarna volgde een studiebezoek aan partnerregio Catalonië op 5 en 6 november 2019.

Op 30 november 2020 vond een digitale meeting plaats rond startend ondernemerschap in Oost-Vlaanderen. De projectpartners maakten er kennis met goede voorbeelden rond financiering van starters en steunmaatregelen voor ondernemers t.g.v. Covid-19. Nadien wisselden de projectpartners rond de thema’s onderling ervaringen uit.

Dit project krijgt steun van Interreg Europe. Meer informatie vind je op https://www.interregeurope.eu/starteasy/. Volg het project ook op sociale media via facebook en twitter.