Digitale communicatie maakt het ons gemakkelijker om van thuis uit te werken. Het zorgt er voor dat mensen met elkaar in verbinding blijven. Hoewel digitale contacten inspirerend kunnen zijn, zouden ze volgens professor Matthias Desmet ook verarmend kunnen werken en een bron voor burn-out kunnen vormen.

Uiteraard wil je in deze moeilijke tijden absoluut niet dat je mensen uitvallen. Je zal ze enorm hard nodig hebben wanneer de economie zich verder hersteld. Daarom verzamelden wij voor jullie enkele tips die jullie kunnen gebruiken om burn-out in jouw organisatie te voorkomen.

Blog: Voorkom een corona-burnout met deze 5 tips!

We lezen het in verschillende kranten: “Coronacrisis brengt stormloop aan angst, depressie en burnout met zich mee”. De crisis veranderde onze routines en we moesten wennen aan een nieuwe manier van werken. Voor sommigen kwam de werkdruk een pak hoger te liggen. We ondernemen enorm veel om onze fysieke gezondheid te beschermen, maar vergeten daarbij helaas vaak onze mentale gezondheid. Uiteraard wil je vermijden dat je personeel, wanneer je ze net het meeste nodig hebt, in een burnout terecht komt. In deze blog geven we jullie een aantal tips over hoe je de balans bij je personeel zo veel mogelijk kan bewaren.

  1. Geef als leider het juiste voorbeeld 

Eerst en vooral: wees je ervan bewust dat deze tips ook voor jou gelden. Zorg goed voor jezelf en neem signalen als energieverlies, plotse verandering in gedrag,… ook serieus. Als jij laat zien dat zorgen voor jezelf in deze omstandigheden helemaal oké is, dan geef je je werknemers een signaal dat je verwacht dat ze hetzelfde doen. Jij bent een rolmodel voor je personeel in hoe je omgaat met stress, dus probeer het goede voorbeeld te geven!

  1. Zet in op extra energiebronnen

Wanneer er minder dingen zijn die je energie geven dan taken die energie vragen, zijn mensen gevoelig voor een burn-out. Aangezien de werkdruk momenteel toeneemt, is het belangrijk dat je ook je hulpbronnen laat toenemen zodat het evenwicht bewaard blijft. Motiveer je personeel om voor zichzelf dingen te zoeken die hen extra energie geven en hen opladen om terug aan het werk te gaan. Of het nu een momentje in de zon is, dat extra tasje koffie of een informeel telefoontje met een collega,…

  1. Zorg voor adequate en heldere informatie aan je personeel

Deze crisis zorgt bij vele mensen voor enorm veel onzekerheid. We weten dat dit een belangrijke bron van stress kan vormen. Communiceer dus eerlijk en consistent, ook wanneer het nieuws dat je te vertellen hebt niet altijd even positief is. Wees ook duidelijk over de maatregelen die jullie als organisatie nemen om je personeel te beschermen tegen het virus. Check of ze deze informatie begrijpen en of ze er mee akkoord gaan. Hoe je je interne communicatie zo optimaal mogelijk maakt, lees je in de blogs van Evelyne Sinnaeve.

  1. Luister actief naar de zorgen van je personeel 

We bevinden ons in een periode waarin sommige mensen zich machteloos kunnen voelen. Vraag aan je personeel hoe het met hen gaat en wees daarin ook oprecht geïnteresseerd. Hebben ze het lastig met de nieuwe manier van werken? Bespreek dan met hen wat je kan doen om het voor hen gemakkelijker te maken. Toon dat je inzit met hen en stuur bij waar mogelijk. Geef ruimte aan je personeel om vragen te stellen en zorgen te uiten. Stel je toegankelijk op en zorg dat emoties die spontaan geuit worden niet worden genegeerd. Iedereen ervaart deze situatie op een andere manier. Een luisterend oor is vaak voldoende!

  1. Geef voldoende erkenning en steun 

Betrokkenheid van leidinggevenden is essentieel. In deze situatie zal het werk dat je personeel bereid is om te leveren staan of vallen met hoe dit gebeurt. Mensen willen gezien worden door collega’s en leidinggevenden en het gevoel hebben dat deze achter hen staan. Laat hen dus af en toe weten dat het werk dat ze leveren gezien wordt.

But nothing the copy said could convince her

and so it didn’t take long until a few insidious

Copy Writers ambushed her