10 tips voor meer diversiteit en inclusie op de werkplek

 

De arbeidsmarkt wordt steeds diverser en inclusiever. Wil je als werkgever de war for talent niet verliezen, moet je dringend werk maken van een inclusief diversiteitsbeleid.  Volgens Caroline Van Keymeulen, business expert bij The Coaching Hub, hoef je daarom niet je hele organisatiecultuur om te gooien. Met enkele praktische tips maak je jouw organisatie al een flink stuk diverser. 

1. Stel diverse teams samen 

Streef naar teams met verschillende achtergronden, ervaringen, culturen, etniciteiten of leeftijden. Gemengde teams zorgen voor meer creativiteit en innovatie en verhogen de productiviteit op de werkvloer. Iets waar de hele organisatie baat bij heeft.

2. Toon betrokkenheid en empathie

Toon dat je als leidinggevende betrokken bent en laat je medewerkers merken dat je diversiteit en inclusie hoog in het vaandel draagt. Toon ook belangstelling voor wat zij doen en blijf op de hoogte van wat er speelt op de werkvloer. Luister. Wees empathisch.

3. Ontwikkel een inclusief diversiteitsbeleid 

Maak werk van een inclusief diversiteitsbeleid en leg concrete beleidsdoelstellingen op lange en middellange termijn vast. Heb je daarbij hulp nodig, laat je dan ondersteunen. Er zijn genoeg professionele instanties, zoals The Coaching Hub, die je kunnen helpen, ook online.

4. Investeer in training en bewustwording 

Ga niet over één nacht ijs. Een inclusief diversiteitsbeleid krijg je niet op bestelling. Het vraagt training en bewustwording, ook voor jou als leidinggevende. Jij moet immers het beleid uitdragen naar je medewerkers en hen overtuigen van de vele voordelen.

5. Implementeer een beloningssysteem 

Beloon werknemers die met nieuwe initiatieven komen om de diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Je hoeft ze daarom niet financieel te gaan belonen, je kunt sommige werknemers bijvoorbeeld ook belonen door ze tijd en ruimte te geven voor een presentatie over hun culturele achtergrond.

6. Stel duidelijke klachtenprocedures op

Zorg voor duidelijke klachtenprocedures, concrete richtlijnen zodat medewerkers met klachten op een veilige manier terechtkunnen bij iemand van de organisatie. Is er niemand binnen de eigen organisatie, doe dan een beroep op een externe preventieadviseur. Hou er rekening mee dat je niet alleen klachten kunt ontvangen van je eigen medewerkers, maar ook van de doelgroep waarvoor je werkt, van je klanten. Niet onbelangrijk, zeker naar de toekomst toe.

7. Gebruik inclusieve taal

Communiceer op een toegankelijke manier. Zowel naar je medewerkers als naar je klanten toe. Hanteer daarbij een inclusieve taal waarbij je rekening houdt met culturele verschillen en verhoudingen. Tracht stereotypes zoveel mogelijk te vermijden. Die zorgen toch alleen maar voor ruis op de lijn.

8. Ga voor een inclusieve werving en selectie

Gebruik inclusieve taal in je vacatures. Spreek niet van een poetsman of een poetsvrouw, maar van een poetshulp. Zo spreek je een veel breder en diverser publiek aan. Kies ook voor een divers en inclusief selectiecomité. Op die manier zorg je ervoor dat de sollicitant op zijn of haar talenten wordt beoordeeld en niet op basis van onbewuste vooroordelen.

9. Introduceer onboarding buddy’s

Zorg voor een goede onboarding van nieuwe werknemers. Stel buddy’s aan die de nieuwkomers opvangen en wegwijs maken in de organisatie zodat ze zich sneller thuis voelen en zich sneller aanpassen aan de nieuwe werkomgeving. Vooral voor kleinere organisaties met weinig middelen, kan dit veel tijd en geld besparen.

10. Monitor en rapporteer

Meten is weten. Maak je beleidsdoelstellingen meetbaar zodat je ze kan monitoren en verder opvolgen in de tijd. Wat loopt er goed? Wat loopt er minder goed? Waar kan je beter mee stoppen? Om de effectiviteit van je diversiteitsbeleid te bepalen is een goed meetproces essentieel.

Rapporteer ook  je resultaten. Breng je medewerkers, je raad van bestuur en je stakeholders op de hoogte van het lopende proces. Zo zien ze welke vorderingen gemaakt worden en kunnen ze indien nodig nog bijsturen. 

 

Heb je ons razend interessant webinar met Caroline Van Keymeulen gemist? Geen probleem, we hebben de meest interessante weetjes voor jou op een rij gezet. Er zitten trouwens nog heel wat interessante sessies aan te komen. We hopen je dan ook te mogen begroeten op één van onze volgende activiteiten.