De Europese kwaliteitslabels geven voedingsproducten de grootste visibiliteit, maar ze zijn soms moeilijk aan te vragen en ook niet beschikbaar voor alle producten. Om lokale voeding te promoten hebben vele regionale overheden in Europa eigen kwaliteitslabels ontwikkeld. Ze zijn gemakkelijker aan te vragen en breder toepasbaar. Niet alleen lokale consumenten worden hiermee aangesproken, maar ook toeristen worden aangetrokken door de promotie van lokale voedingstradities en -cultuur, zeker nu “food tourism” in de lift zit.

Oost-Vlaanderen – België

In Oost-Vlaanderen spreken we van een piramide van labels. Onderaan, aan de basis, bevinden zich regionale labels, zoals Lekker Oost-Vlaams. Dit initiatief omarmt meer dan 200 streek- en hoeveproducten. Lees meer hierover op www.lekkeroostvlaams.be.

Het middelste niveau van de piramide wordt ingenomen door traditionele Vlaamse producten, die erkend worden door streekproduct.be. Consumenten herkennen deze producten gemakkelijk en zijn er ook goed over geïnformeerd. Deze erkenning komt de producent ten goede bij de marketing van zijn product. In februari 2020 waren er ongeveer 70 erkende Oost-Vlaamse producenten en meer dan 50 erkende regionale producten. Lees hiervoor meer op www.streekproduct.be.

Bovenaan staan de eerder besproken Europese labels. Hoe hoger in de piramide, hoe strikter de definitie waaraan een product moet voldoen om herkend te worden als een regionaal product. Zoals vermeld zijn er drie Oost-Vlaamse producten die een Europees kwaliteitslabel hebben.

Beieren – Duitsland

In Beieren zijn er drie verschillende regionale voedingslabels voor lokale producenten.

Geprüfte Qualität Bayer

Dit is een label van het Beierse Staatsministerie van Voeding, Landbouw en Bosbouw samen met het Beierse Agentschap voor Voedingsproducten. Het bestaat uit een controleprogramma voor nationale kwaliteit en oorsprong, en wordt enkel toegekend aan producten uit Beieren.

Bayerisches Bio-Siegel

Dit organische label identificeert alle Beierse producten die geproduceerd zijn volgens veel striktere, organische regels. Niet enkel de regionale oorsprong, maar dus ook de organische teelt is belangrijk. Ook dit label wordt toegekend door het Beierse Staatsministerie van Voeding, Landbouw en Bosbouw.

Regionalfenster

Om te mogen adverteren onder dit regionaal venster moet het hoofdbestanddeel van het product uit een specifieke regio komen en minstens 51% van het totale gewicht zijn. Het logo van het product mag geen informatie bevatten rond organische of eerlijke teelt, genetische ontwikkeling of dierenwelzijn.

Harghita district – Roemenië

Sinds 2009 loopt het programma “Promotie van Szekler producten”, waarin heel wat beurzen en evenementen georganiseerd worden om lokale producenten de kans te geven hun product te promoten bij de bevolking, die op deze manier lokaal koopt en gezonder eet. Via dit programma worden de lokale producten ook naar internationale beurzen gebracht, met de bedoeling succesvolle internationale samenwerkingen te sluiten.

Dit overheidsinitiatief is een goed voorbeeld van hoe een gemeenschap ongunstige globale processen kan omzeilen door het creëren van een uniek label voor lokaal geproduceerde goederen. Met het Szekler productlabel wil de overheid van Harghita de rijke en levendige landbouwtradities in leven houden, maar ook het marktbereik van kwalitatieve en gezonde Szekler producten garanderen.

Op vandaag hebben meer dan 150 producenten met meer dan 1000 producten het recht om het label te gebruiken. Om de lokale producenten te helpen bij de online verkoop van hun goederen, werd de website www.szekelytermek.ro opgericht. Het label genereert meer exportmogelijkheden, waardoor deze producten ook op de tafel van andere Europeanen terechtkomt.

Zuid-Ostrobothnia – Finland

De afgelopen jaren wordt deze provincie meer en meer naar voor geschoven als de voedingsprovincie van Finland. Er wordt voornamelijk ingezet op de bekwaamheid van de landbouw en voedingsverwerking en het voedingstoerisme.

In 2018 en 2019 werd het label “voedingsprovincie” verder uitgewerkt in een proefproject (binnen Interreg-project NICHE. Kern van het project was enerzijds om het merk aantrekkelijk te maken voor consumenten binnen en buiten de regio, en anderzijds om het merk te gebruiken bij de bredere promotie van de regio en voedingssector.

Allee spelers in de voedingsketen komen in aanmerking voor het label, van R&D over producenten tot restaurants. Er zijn drie criteria:

  • Het product moet voldoen aan de nationale kwaliteitsstandaarden.
  • Het product moet geproduceerd worden in de regio en zoveel mogelijk uit lokale ingrediënten bestaan.
  • De producent moet uit de regio afkomstig zijn en willen samenwerken met anderen.

Meer info op www.ruokaprovinssi.fi.

Szekszárdi – Hongarije

In Hongarije zijn er verschillende categorieën voor wijn met een beschermde origine. PDO-wijnen hebben specifieke lokale kwaliteiten die afhankelijk zijn van de plaats van oorsprong. Hier komt een eigen label bij, met de naam Districtus Hungaricus Controllatus (DHC), die wijst op een nog strengere kwaliteitscontrole. Over het algemeen zijn de meeste wijnregio’s in Hongarije PDO-regio’s; slechts een selectie gebruikt ook DHC. Grotere regionale entiteiten met het PGI-label bestaan ook.

De Szekszárd wijnregio heeft een PDO-label en omvat meer dan 2200 hectares wijngrond. Omwille van professionalisering en de kans om internationale markten te betreden moest de regio samenwerken om de Szekszárd wijnregio een eigen identiteit te geven.

De belangrijkste verwezenlijking van deze samenwerking is de ontwikkeling van de Szekszárd wijnfles, die uitsluitend gebruikt wordt de meest prominente lokale wijnsoorten, zoals Kékfrankos, Kadarka en Bikavér. Tijdens een blinde proeverij worden de wijnen die in deze fles gebotteld worden, geselecteerd, om de hoge kwaliteit en de objectiviteit te garanderen. De fles heeft Szekszárd graveringen, waardoor ze makkelijk herkenbaar is en de naam van de wijnregio doet groeien. Meer info op www.szeksardibor.com/en/.