FRIDGE-Projecthandboek – het ondersteunen van de groei van kmo’s in de voedingsindustrie

Na drie jaar actief projectwerk, met inbegrip van enquêtes, gespecialiseerde studies, overleg met specialisten, en studiebezoeken aan de regio’s van projectpartners sluiten we onze reis af met een FRIDGE-handboek. 

Als deel van het FRIDGE-project was het één van onze taken om alle kennis die doorheen de maandenlange samenwerking tussen de projectpartners is verzameld, te bundelen. Bundel die kennis en breng ze samen in een gemakkelijk te begrijpen en te verspreiden handboek. Vertaal het in lokale talen en deel het onder alle belanghebbenden. Stel het gratis beschikbaar op de projectwebsite zodat iedereen inspiratie kan vinden in ideeën en inspanningen die in het verleden in onze partnerregio’s zijn gedaan.

Het handboek start met een kort woordje van de lead partner van het project, Balázs Kiss van het Tolna County Development Agency, in Hongarije. Hier kunt u meer te weten komen over hoe het FRIDGE-project is uitgevoerd, over de betrokken partners en hoe de resultaten van het project een invloed zullen hebben op de toekomst van de partnerregio’s. 

Op de volgende pagina’s vindt u een samenvatting van drie studies en twee groepen. Ze geven u een beter inzicht in de problemen en uitdagingen waarmee de regio’s die betrokken zijn in dit project, alsook de Europese voedingsindustrie in het algemeen, dagelijks geconfronteerd worden. Het verkrijgen van deze kennis was één van de belangrijkste doelstellingen van dit project. 

Er werd een analytische studie van elke deelnemende regio gedaan, met betrekking tot hun kenmerken, hun specialiteiten en industriestructuur. Samengevat, alles wat u nodig hebt om de rest van het document beter te begrijpen. 

Daarna volgt een hoofdstuk over de studie van de beleidsanalyse waarin het regionale beleid wordt beoordeeld. Allee projectpartners deelden een gedetailleerde analyse van hun beleid en de huidige situatie van hun regionale ontwikkeling. In dit hoofdstuk komt u meer te weten over de socio-economische en milieufactoren, financiën, ondernemingskwesties en R&D-sector in elke regio.

Ons studiegedeelte eindigt met de samenvatting van de resultaten van een kmo-enquête. De FRiDGE-projectpartners zijn afkomstig uit zes verschillende Europese landen. In elk van deze regio’s worden bedrijven geconfronteerd met een verschillende realiteit bij het runnen van een bedrijf. Daarom moesten voor dit project de belangrijkste uitdagingen voor kmo’s in de voedselsector worden geïdentificeerd. Er werd een online enquête voor kmo’s opgesteld, bestaande uit vier vragenlijsten over het profiel van het bedrijf, de drijfveren voor productiviteit, overheidssteun voor innovatie en de marktinnovatie zelf. In totaal hebben 120 ondernemers hun mening gedeeld. U kunt de resultaten van onze analyse in het handboek vinden. 

De studies worden gevolgd door een samenvatting van twee rapporten die ingaan op het marktbereik en de investeringen in nieuwe machines. Ook wordt de invloed van de COVID-19-pandemie op deze onderwerpen onder de loep genomen. COVID-19 heeft de winst van veel bedrijven gedurende een lange periode ernstig doen slinken en in sommige gevallen heeft het de manier van zakendoen veranderd.  

Aan het einde van ons Handboek vindt u alle good practices gerangschikt volgens de regio’s waar ze vandaan komen en wordt er uitgelegd hoe ze een invloed hebben op de lokale bedrijven en hoe ze de groei ervan stimuleren. 

Vergeet niet dat het Handboek slechts een samenvatting van maanden van ons hard werk is. Surf naar de sites waarnaar in de tekst wordt verwezen om toegang te krijgen tot de volledige verslagen en analyses. 

 

Maak kennis met ons Handboek:

Contactpersoon

Balázs Kiss,
Hoofdpartner
Tolna County Development Agency Non-profit.
kiss.balazs@tmfu.hu

Meer info over het hele project: www.interregeurope.eu/fridge

Volg ons op sociale media!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: (https://etela-pohjanmaa.creamailer.fi/subscribe/wFl01qdYyUIo3)

Contact 

Lead partner en project manager:
Balázs Kiss, balazs.kiss@tolnamegye.hu

Communicatiemanager:
Hanna Meriläinen, hanna.merilainen@etela-pohjanmaa.fi