Sinds corona zijn veel ondernemingen versneld beginnen telewerken, sommigen zelfs voor het eerst. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan, thuiswerk? Hoe zorg je als werkgever ervoor dat productiviteit, efficiëntie en creativiteit er niet onder lijden en dat je werknemers zich verbonden blijven voelen?

Volgens Bart Wille, professor bedrijfspsychologie aan Universiteit Gent, zijn er 7 belangrijke vuistregels die je bij het organiseren van telewerk moet volgen.

1.       Het “too-much-of-a-good-thing” effect: soms is iets gewoon teveel van het goede

Een goed evenwicht tussen thuis- en kantoorwerk is van cruciaal belang. Meer telewerk zorgt voor een hogere jobtevredenheid, te veel telewerk voor een dalende jobtevredenheid.

2.       Het delicate evenwicht tussen werk-familie balans en werk-familie conflict

Telewerk werd oorspronkelijk gelanceerd met als doel om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat het ook de deur openzet voor werk-familieconflict indien dit niet adequaat wordt georganiseerd.

3.       Telewerken kan je leren

Telewerk heeft de meest gunstige effecten bij werknemers die de tijd hebben gehad om deze nieuwe vorm van werken onder de knie te krijgen. Oefening baart kunst.

4.       Het gevaar van sociale isolatie 

Teveel aan thuiswerk heeft een negatieve invloed op tevredenheid en prestaties. Een reëel risico houdt in dat telewerkers te weinig sociaal contact ervaren met collega’s en hierdoor het gevoel krijgen er niet meer bij te horen.

5.       Het belang van een ondersteunende leidinggevende

Telewerk kan alleen maar slagen als je je werknemers voldoende vertrouwen geeft en hen voldoende inspraak geeft in de manier waarop ze hun werk organiseren. Tegelijkertijd ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de werknemers die voldoende signalen moeten geven dat ze met deze vrijheid adequaat kunnen omspringen.

6.       Het belang van individuele verschillen: de ene werknemer is de andere niet

Een standaardoplossing die voor alle werknemers goed werkt, bestaat niet. Fundamentele verschillen tussen mensen bepalen mee hoe makkelijk of moeilijk ze omgaan met telewerk. Sommige van die verschillen liggen vast, andere zijn ontwikkelbaar.

7.       Het belang van de jobcontext: de ene job is de andere niet

Ook verschillen tussen types van jobs bepalen mee of telewerk een succes dan wel een probleem wordt. Met name intensief samen-werken en creativiteit komen onder druk te staan.

Uitzonderlijke tijden, vragen soms tijdelijk om uitzonderlijke maatregelen: als werkgever maximaal inzetten op telewerk, kan het verschil maken. Volg steeds de richtlijnen van de overheid rond telewerk, om zo de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. 

Meer weten? Volg ons gratis webinar ‘Het nieuwe werken: ligt de werkplek van de toekomst in je slaapkamer?’ met professor Bart Wille op donderdag 18/11 van 14u tot 15u30.