Niets is zo belangrijk de dag van vandaag als oog hebben voor technologische innovatie, hoe klein of groot je organisatie ook mag zijn. Met al twee sessies van Tech bOOST achter de rug, blikken we kort even terugblik op de wereld van Industrie 4.0, robots, Virtual Reality en Cleantech!

De vraag is niet of Industrie 4.0 – de intelligent fabriek van morgen – eraan komt, maar hoe snel dit gebeurt! De ‘early adapters’ zullen beloond worden voor hun moed om zich deze nieuwe technologie snel toe te eigenen. Hetzelfde geldt voor de (snelle) introductie van robots. En ook Virtual Reality (VR) opent voor veel bedrijven perspectieven. 

Sonia Vanderlinden, Business Development Manager bij Flanders Make was spreker op ons eerste Tech bOOST-seminarie. Ze had het over onderwerpen als Industrie 4.0, robots en virtual reality en inspireerde zo het aanwezige publiek rond de effecten en toepassingsdomeinen van de nieuwste technologie en digitale versnelling.

Flanders Make doet onderzoek naar samenwerking tussen bedrijven met gedeelde technische uitdagingen. Hierbij geven ze ook ondersteuning bij de ontwikkeling van technologische oplossingen en bij het optimaliseren van productie(-processen). Ze beschikken over hoogtechnologische testinfrastructuur om processen, voertuigen en machines te valideren. Bij die activiteiten zijn belangrijke restricties: energie- en kostenefficiënt werken en recycleerbaarheid stimuleren.

De uitdagingen zijn niet min: een hoge nood aan flexibiliteit met een minimale inzet aan tijdsgebruik en kosten, betaalbaarheid en een voldoende hoge productiviteit. Een degelijke IOT-infrastructuur (Internet of Things) wordt beschouwd als cruciaal voor elk strategisch digitaal transformatie- of Industrie 4.0-plan. Dagdagelijks ondervindt de maakindustrie nog veel uitdagingen, zoals o.a. bij picking en identificatie van ongesorteerde componenten, de samenwerking met robots, mobiele inspectiemogelijkheden van complexe productietaken, de nood aan geavanceerde sensoren,… 

‘Industrie 4.0’ moet ons in staat stellen om de toenemende complexiteit te gaan beheersen, te flexibiliseren, de kosten te drukken, te streven naar een hogere kwaliteit met kortere doorlooptijden om uiteindelijk nieuwe businessmodellen en diensten tot stand te brengen. Kortom: Industrie 4.0 zal pas efficiënt zijn als we precies weten wat er gebeurt, waarom het gebeurt, wat er kan gebeuren en als aanpasbaarheid kan leiden tot zelf-optimalisatie.

Hoe zit het met de verschillende reality’s? Terwijl je met Virtual Reality (VR) volledig wordt ondergedompeld in een virtuele 3D wereld, geeft Augmented Reality (AR) meer een toevoeging aan de echte fysieke wereld om je heen. Mixed Reality (MR) probeert dit samen te brengen door realistische 3D beelden in de echte wereld te plaatsen. Zo verschillen VR, AR en MR van elkaar in gebruik maar vooral in beleving. Deze technieken kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld de opleiding van personeel, het vlot doorgeven van werkinstructies of in het creëren van een unieke klantenbeleving.

Dan hadden we het nog niet over de robot gehad die de ideale assistent kan zijn. Als je hem mobiel kan maken, kan hij ook voor meerdere toepassingen gebruikt worden. Hij levert beslist een stabiele kwaliteit en kan onbeperkt aan de slag blijven. Moeilijke werksituaties maken hem wel eens geschikter dan de mens. De hoge aankoopkost moet hij wel kunnen compenseren in een korte ‘return on investment’. Er dienen nog stappen gezet te worden in de richting van een beter begrip onderling tussen mens en robot om hetzelfde te doen op hetzelfde ogenblik. Een betere programmatie van die robot dankzij virtual reality is voor de nabije toekomst.

De ultieme tip van de spreker: probeer het met een kleine case en laat je begeleiden door technologieproviders en onderzoeksorganisaties. Er zijn hiervoor Europese fondsen beschikbaar!

Technologie moet ons niet enkel vooruit helpen in efficiëntie en beleving, maar moet de dag van vandaag ook zorgen voor meer duurzaamheid en minder impact op het milieu. Cleantech of voluit Clean technology (Engels voor schone technologie) is een verzamelnaam voor vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing.

Cleantech slaat op producten, processen en diensten die operationele prestaties verbeteren door vergroting van de productiviteit en efficiëntie terwijl kosten, energieverbruik, vervuiling of afval worden gerecycleerd, waarbij het gebruik van grondstoffen en duurzame energie op een duurzame wijze worden toegepast met het oog op een minimale milieu-impact. Cleantech overstijgt de klassieke economische sectoren. Je hebt domeinen zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, circulaire economie en milieutechnologie. Maar de sector beslaat evengoed bedrijven die rond groene mobiliteit werken.

Tijdens het tweede deel van Tech bOOST hadden we sprekers van VITO op bezoek, het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek. Bruno Reyntjens, commercieel directeur, en Karen Vanderstraeten, business development manager namen het woord.

VITO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Het doel is om de transitie te versnellen naar een duurzame wereld. Hiertoe willen zij impact creëren voor de Vlaamse bedrijven. Zij zijn bezig met: (duurzame) chemie, landgebruik, gezondheid, energiebeheer en materialenbeheer. En er is steeds die duurzaamheidslink naar de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de VN. 

Naast de eigenlijke VITO-locaties, zijn er nog in Vlaanderen: 

  • Energyville in Genk, waar men werkt rond (hernieuwbare) energie en warmte. Maar ook gebouwrenovatie en de energietransitie in een stedelijke omgeving; het werken aan batterij management systemen is er een onderdeel van. 
  • Cleantech Flanders in Houthalen
  • Vlakwa in Kortrijk, het Vlaams Kenniscentrum voor Water

Thema’s waarrond ze volop werken zijn:  

  • binnen de chemiesector werkt men aan een omschakeling van de petro-chemie naar een industrie die gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen. Men gaat dus zoek dus naar chemische processen die het milieu minder gaan belasten. 
  • bij het materialenbeheer begeeft men zich op het terrein van de circulaire economie waar men op zoek gaat naar nieuwe, rendabele waardeketens onder andere door recuperatie van waardevolle materialen en grondstoffen uit afval.
  • voor het landgebruik gaat men dan weer aan de slag met drones. 
  • voor de gezondheidszorg transformeert men naar preventieve gezondheidszorg en accurate diagnosticering over wat er zou kunnen misgaan.

VITO organiseert een ‘clean vision summit’ in de Gentse Bijloke op 22 februari 2022!

Nog 2 sessies van TechbOOST in het verschiet!

Cybersecurity en blockchain

6 oktober van 17u30 tot 19u30

Artificiële Intelligentie (AI) en Data management

20 oktober van 17u30 tot 19u00